Odbrana magistarskog rada kandidata Ivane Popivoda Gligorović

December 26, 2019
Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred komisijom u sasatvu: prof. dr Mladen Vukčević, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta "Mediteran” Podgorica, predsjednik; prof. dr Savo...

Magistarski rad kandidata Aleksandre Čepić na uvid javnosti

December 20, 2019
Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu...

Vanredni ispitni rok za studente treće godine

November 7, 2019
  U vanrednom ispitnom roku student može prijaviti jedan ispit. Prijava ispita vršiće se od 05.11.2019 do 07.11.2019. godine a ispiti će biti održani u...

Rješenje o formiranju Komisije za odbranu magistarskog rada Vojkana Radunovića

October 11, 2019
Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, Odlukom broj R-1487/2-19 od 19.07.2019. godine i Odlukom br. R-1723/2-19 od 30.09.2019. godine, u...

Početak nastave u zimskom semestru 2019/2020

September 20, 2019
Nastava na osnovnim studijama Univerziteta Mediteran pocinje 23.09.2019. godine. Organizovan je doček studenata prve godine studija u sledecim terminima (po fakultetima):   Pravni fakultet -sala...

PRODUŽEN ROK ZA UPIS STUDENATA NA UNIVERZITETU MEDITERAN

Zbog velikog interesovanja, drugi rok za predaju dokumenata na svim fakultetima Univerziteta "Mediteran" produžen je do petka 18. jula 2014. ...