Odbrana magistarskog rada kandidata Mine Janković

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, odlukom broj R- 1485/2-19 od 19.07.2019.godine, u sastavu:

  • Prof. mr Dino Karailo, vanredni profesor na Fakultetu vizuelnih umjetnosti Univerziteta ,,Mediteran” u Podgorici, predsjednik;
  • Prof. mr Nikola Latković, vanredni profesor na Fakultetu vizuelnih umjetnosti Univerziteta ,,Mediteran” u Podgorici, mentor;
  • Doc. mr Balša Gobović, docent na Fakultetu vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran u Podgorici, član.

 

Kategorija vijesti , ,