Odbrana magistarskog rada kandidata Veronike Dedvukaj

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, odlukom broj R- 1486/2-19 od 19.07.2019.godine, u sastavu:

  • Prof. dr Olena Lilova, vanredna profesorica na Fakultetu za strane jezike Univerziteta “Mediteran” Podgorica”, predsjednica,
  • Prof. dr Smiljka Stojanović, vanredna profesorica na Fakultetu za strane jezike Univerziteta “Mediteran” Podgorica, mentor,
  • Dr Žana Knežević, doktor engleskog jezika na Fakultetu za strane jezike Univerziteta Mediteran u Podgorici, član.
Kategorija vijesti , ,