Odbrana magistarskog rada kandidata Ivane Popivoda Gligorović

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred komisijom u sasatvu:

  • prof. dr Mladen Vukčević, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta “Mediteran” Podgorica, predsjednik;
  • prof. dr Savo Marković, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta “Mediteran” Podgorica, mentor;
  • prof. dr Miloš Vukčević, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta “Mediteran” Podgorica, član.
Kategorija vijesti , ,