Nebojša Jovović

Samostalni savjetnik ekonomsko-finansijske analize, Agencija za zaštitu konkurencije Fakultet za poslovne studije Univerziteta „Mediteran“ pružio mi je priliku da steknem ...

Jovo Rabrenović

Generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije Jedna od ključnih determinanti razvoja moderne države ...

Biljana Vušović

saradnik u nastavi na Fakultetu vizelnih umjetnosti Biljana Vušović rođena je u Nikšiću 1988. godine, gdje je završila osnovnu školu ...

Nađa Žarić

Saradnik u nastavi na Fakultetu za informacione tehnologije Svoje osnovne, specijalističke i magistarske studije završila sam na Fakultetu za Informacione ...

Marko Gošović

Prodekan na Fakultetu vizelnih umjetnosti Fakultet vizuelnih umjetnosti sam upisao jer u Crnoj Gori tada nije postojala institucija koja ima ...

Predstavnici Univerziteta Mediteran učestvovali na početnom sastanku Alumni udruženja Zapadnog Balkana u Ohridu

  Cilj konferencije bio je da se povežu ljudi iz cijele regije i da se čuje njihov glas o pitanjima  ...