Jovo Rabrenović

Generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije

Jedna od ključnih determinanti razvoja moderne države je postojanje jake ekonomije oslonjene na proizvodni i uslužni sektor. Međutim, nema uspješne ekonomije, samim tim, ni rasta životnog standarda ukoliko ne postoji kvalitetan visokoobrazovni sistem baziran na domaćim kadrovima. Ekonomija se progresivno razvija i gradi samo ukoliko je adekvatno razvijen i njen marketing i brending sektor koji bi trebalo da okupljaju vrhunske eksperte čija znanja i kompetencije doprinose da se proces konkurentskog privrednog napretka odvija na konzinstentan i stabilan način, a da su postignuti uspjesi održivi i mjerljivi. Najbolji nivo profesionalne vidljivosti i prepoznatljivosti projedinac postiže kvalitetnim i upotrebljivim obrazovanjem, odnosno usavršavanjem bazičnih znanja do nivoa eksperta za pojedine oblasti i praktičnom primjenom stečenih znanja. Kada sam upisivao Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School“ vodio sam se, upravo, pobrojanim činjenicama i težio da pronađem fakultet koji će mi sve to omogućiti. Želja da izučavam marketing i stičem relevantna i upotrebljiva znanja koja će doprinijeti, kako mom ličnom i profesionalnom napretku, tako i razvoju države Crne Gore, bili su ključni motivi za otpočinjanje studija na, kako je to vrijeme i pokazalo, prijestižnom fakultetu za marketing i biznis. Zadovoljan nivoom znanja koji sam stekao na osnovnim studijama, kao i mogućnosti za njihovu valorizaciju, upisao sam i postdiplomske doktorske studije na Fakultetu za poslovne studije „Montenegro Business School“. Na ovaj način, upotpuniću svoje obrazovanje  sticanjem naučne titule najvišeg nivoa uz želju da u dogledno vrijeme svoje znanje i iskustvo upotrijebim u obrazovanju mladih generacija koje će tek biti u prilici da razmišljaju o odabiru svoje buduće profesije.

Kategorija vijesti