Marko Gošović

Prodekan na Fakultetu vizelnih umjetnosti

Fakultet vizuelnih umjetnosti sam upisao jer u Crnoj Gori tada nije postojala institucija koja ima savremene pristupe umjetničkim disciplinama, kroz dizajn vizuelnih komunikacija i produkciju audio vizuelnih sadržaja (video, animaciju i druge kratke video forme). Na tom fakultetu sam stekao interdisciplinarna znanja iz više umjetničkih oblasti: dizajna, fotografije, produkcije u filmu, televiziji i novim medijima.  Danas je Fakultet vizuelnih umjetnosti savremena institucija koja prati nove trendove u produkciji sadržaja u vizuelnim umjetnostima, opremljen je savremenom tehnologijom i školuje novi kadar koji je spreman da izađe u susret izazovnim zahtjevima tržišta.

Marko Gošović je diplomirao i magistrirao na Fakultetu vizuelnih umjetnosti na Univerzitetu Mediteran, gdje je u toku studija radio kao producent na nekoliko kratkih filmova (Filmmaker, Klik-klak, Čudesna sudbina Amilije S. Ičević …). Nakon studija angažovan je kao pripravnik u Crnogorskom narodnom pozorištu, kao izvršni producent na predstavama „Žene koje čiste“ Selme Spahić i „Everyman Đilas“ Radmile Vojvodić. U pozorištu je stekao i praktične vještine, pa nakon toga biva angažovan na Fakultetu vizuelnih umjetnosti kao saradnik u nastavi na više predmeta.

Kategorija vijesti