Sporazumo saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran i Uprave za kadrove

Takođe, potpisivanje navedenog sporazuma je od velikog značaja i za implementaciju novog studijskog programa specijalističkih studija smjer – Javna uprava, koji će se od septembra mjeseca realizovati na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran.

Kategorija vijesti ,