Predstavnici Univerziteta Mediteran učestvovali na početnom sastanku Alumni udruženja Zapadnog Balkana u Ohridu

 

Cilj konferencije bio je da se povežu ljudi iz cijele regije i da se čuje njihov glas o pitanjima  od zajedničkog interesa, kao što su zapošljavanje diplomiranih studenata, sudjelovanje mladih uprocesu donošenja odluka, saradnja sa univerzitetima radi promovisanja mogućnosti mobilnosti itd.
Konferencija je imala više događaja, na kojima je bilo omogućeno da se uključe prisutni u razne panel diskusije, radionice i kulturne aktivnosti.

Tokom Konferencije naši predstavnici održali su više sastanaka sa predstavnicima akademske zajednice iz regiona, kao i sa predstavnicom Evropske komisije gđom Antoaneta ANGELOVA-KRASTEVA-om iz Generalnog direktorata za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport.

Kategorija vijesti ,