Dvogodišnji master program na Univerzitetu Segedin (Mađarska)

Kako bi obezbijedio kvalitet i raznovrsnost obrazovanja, Univerzitet u Segedinu uspostavio je partnerstva sa stranim visokoškolskim institucijama, kao što su Institut za političke studije u Lilu (Francuska), Sengor Univerzitet u Aleksandriji (Egipat), Univerzitet „Babeš-Boljaj“ iz Kluza (Rumunija) i Katolički Univerzitet iz Luvena (Belgija). Rezultat njihove saradnje predstavlja izdavanje dvojnih diploma: Master diploma „evropskih studija“ koju izdaje Univerzitet u Segedinu (Mađarska) i Master diploma „uporedne evropske politike“ koju izdaje Univerzitet „Babeš-Boljaj“ iz Kluza (Rumunija).

Jedan semestar studija odvija se na partnerskom univerzitetu, uz mogućnost dobijanja stipendije za mobilnost. Ova specijalnost omogućava da se steknu produbljena znanja u oblasti političkih nauka, prava i ekonomije. Procedura kandidovanja odvija se u dvije faze. Kandidati treba da svoju valjano sastavljenu aplikaciju pošalju najkasnije do 30. aprila 2018. godine. Nakon selekcije, organizatori ovog programa obaviće razgovor sa prijavljenim kandidatima, kako bi procijenili njihovu motivisanost i znanje francuskog jezika. Kako bi se prijavili za ovaj program, zainteresovani kandidati treba da ispune sljedeće uslove:

  • Da posjeduju diplomu o završenim osnovnim studijama u oblasti međunarodnih odnosa, ekonomije, prava, političkih nauka, književnosti, istorije, komunikacije, sociologije, filozofije, ili društvenih nauka.
  • Da posjeduju odlično znanje francuskog i engleskog jezika.

Više informacija o ovom programu zainteresovani kandidati mogu naći na internet adresi: http://www2.u-szeged.hu/cuf/

Za sva pojašnjenja i informacije treba se obratiti na kontakt adresu: masteree@irsi.u-szeged.hu ili na telefon: +36 62 546 700; +36 30 228 35 30.

Ovdje se može preuzeti brošura sa više detalja o ovom programu.

Kategorija vijesti