Nađa Žarić

Saradnik u nastavi na Fakultetu za informacione tehnologije

Svoje osnovne, specijalističke i magistarske studije završila sam na Fakultetu za Informacione tehnologije (FIT), Univerzitet Mediteran u Podgorici. Nakon toga, 2014. godine, a na moje veliko zadovoljstvo, zamijenila sam školsku klupu nastavničkom katedrom – ostavši na Fakultetu kao saradnik u nastavi naredne tri godine. Dinamično okruženje, pedagoški pristup učenju, timski rad, a prije svega profesionalnost i stručnost kolega sa FIT-a, doprinjeli su odluci da svoj lični napredak usmjerim ka akademskoj karijeri.

Tako sam, početkom 2017. godine, aplicirala, a nešto kasnije i bila nagrađena, DAAD stipendijom za trogodišnje doktorske studije u Njemačkoj. U ovom momentu uspješno završavam prvu godinu studija na Tehničkom Univerzitetu Sjeverne Rajne, RWTH, u studentskom gradu Ahenu. RWTH je jedan od najbolje rangiranih tehničkih škola na svijetu (u prvih 100) dok je u Njemačkoj pozicioniran kao treći.

Razlog zbog kojeg ističem popularnost RWTH Univerziteta je taj što želim da ukažem sadašnjim i budućim studentima Univerziteta Mediteran da UNI Mediteran jeste i može biti odličan temelj za dalje usavršavanje i edukaciju, na kojoj god strani svijeta se okrenuli. Iako sam, moram biti iskrena, u Njemačku stigla sa određenom skepsom i nesigurnošću, sada mogu bez ustručavanja reći da je znanje i praksa koju sam sa sobom donijela ekvivalentna znanju svih drugih kolega, koji većinom dolaze sa svjetski poznatih Univerziteta. Trud i rad koji je uložen i u toku studiranja i u toku radnog angažmana na FIT-u definitivno se isplatio. I da, svi oni “dosadni, metodološki i teorijski predmeti” čiju svrhu u toku studija na FIT-u nisam mogla da prepoznam (a vjerujem da ne možete ni vi), sada i te kako imaju svoju primjenu.

Studentski život (ako se tako ovaj moj može nazvati) u inostranstvu nešto je što bih od srca preporučila svima koji žele da investiraju u sebe i profesionalno i lično. Isto bih vas tako zamolila da se nakon određenog perioda vratite domovini i da nova znanja i vještine predočite u djela i praksu za dobrobit našeg 600 000 stanovnika-malog društva. Ja znam da hoću, dugujem toliko.

Kategorija vijesti