ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM U MARIBORU

Broj stipendija – 5

  • 3 stipendije za nastavu (akademsko osoblje) – STA (Mobility for Staff Teaching Assigments)
  • 2 stipendije u svrhe stručno treninga (administrativno i akademsko osoblje) – STT (Mobility for Staff Training)

Trajanje mobilnosti – 1 sedmica (zimski/ljetnji semestar 2017/2018.)

Dokumenta potrebna za prijavu

1) STA

  • prijavni formular (možete preuzeti ovdje)
  • potvrda o zaposlenju
  • plan posjete (formular preuzeti ovdje)
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)

2) STT

  • prijavni formular (možete preuzeti ovdje)
  • potvrda o zaposlenju
  • plan posjete (formular preuzeti ovdje)
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)

Više informacija o pozivu možete pogledati na https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/KA107-STTSTA- 2017.aspx

Potrebnu dokumentaciju dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i elektronski na erasmus@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 10. OKTOBAR 2017. godine u 16h

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi.

Više informacija o Univerzitetu u Mariboru možete naći na https://www.um.si/Strani/default.aspx

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila erasmus@unimediteran.net

Kategorija vijesti