ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM U VALJADOLIDU

December 16, 2022
Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet Mediteran Podgorica raspisuje konkurs za mobilnost univerzitetskog osoblja (akademsko i administrativno...

Otvorene Global UGRAD stipendije za studente osnovnih studija

November 1, 2022
Konkurs za Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) stipendiju otvoren je od 1. novembra 2022. do 15. decembra 2022. za studente osnovnih studija iz Crne Gore. Global UGRAD...

ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST STUDENATA SA UNIVERZITETOM WEST ATTICA U ATINI (GRČKA)

October 17, 2022
Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet “Mediteran” Podgorica raspisuje konkurs za mobilnost studenata sa Univerzitetom West Attica...

ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST STUDENATA SA UNIVERZITETOM U PLOKU (POLJSKA)

October 10, 2022
Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet “Mediteran” Podgorica raspisuje konkurs za mobilnost studenata sa Univerzitetom u Ploku...

ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETIMA U POLJSKOJ (UNIVERZITETSKO OSOBLJE)

October 10, 2022
Po osnovu sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet “Mediteran” Podgorica raspisuje konkurs za mobilnost univerzitetskog osoblja sa univerzitetima u Ploku...

ERASMUS +

Erasmus+ je program Evropske unije koji obezbjeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. U najširem ...

ERASMUS MUNDUS

Opšti cilj Erasmus Mundus programa je promovisanje Evropskog visokog obrazovanja, poboljšanje i povećanje perspektivnosti studenata i promovisanje interkulturalnog razumijevanja kroz ...

TEMPUS

TEMPUS je program Evropske unije koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i jedan je od najstarijih ...

ERASMUS +

Erasmus+ je program Evropske unije koji obezbjeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. U najširem ...

Kontakt

Prorektor za međunarodnu saradnju, doc. dr Anđela Jakšić Stojanović e-mail: andjela.jaksic@unimediteran.net medjunarodna.saradnja@unimediteran.net erasmus@unimediteran.net Savjetnik za međunarodnu saradnju, Andrea Matović e-mail: ...

O mobilnosti

Mobilnost studenata podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (jedan ili više semestara) na nekom stranom univerzitetu. Mobilnost može biti organizovana u ...

MED

MED program je transnacionalni program evropske teritorijalne saradnje. Finansiran je od strane Evropske unije kao instrument regionalne politike i njenog ...

II konkurs stipendija za mobilnost EUROWEB+

Otvoren je II konkurs za dodjelu stipendija za mobilnost u okviru Ersamus Munudus mreže EUROWEB +. Rok za prijavu je ...

Stipendije Njemačke fondacije Konrad Adenauer (KAS) za studijsku 2015/2016

USLOVI Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao i postdiplomci i doktoranti Donja granica prosjeka na ...