Konkurs za mobilnost sa Univerzitetom u Aradu (Rumunija)

Na osnovu sporazuma o kreditnoj mobilnosti sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet “Mediteran” Podgorica raspisuje konkurs za učešće u “Međunarodnoj nedjelji” koja se organizuje na Univerzitetu Aurel Vlaicu u gradu Arad, u Rumuniji  u akademskoj 2023-24 godini.

Oglašeni broj mobilnosti je 2 mjesta, a stipendije su otvorene za nastavni kadar sa svih fakultetskih jedinica kao i administrativno osoblje.

Period trajanja mobilnosti: 27 – 31. maj 2024.godine / 1 sedmica (5 dana + 2 dana za put)

Dokumenta potrebna za prijavu:

Potrebnu dokumentaciju u originalu dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i elektronski na iro@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 11. April u 14h.

NAPOMENA: tražena dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku.

Za dodatno, molimo vas da se interesujete putem mejla na: iro@unimediteran.net

Kategorija vijesti ,