Konkurs za mobilnost sa konzorcijumom Intercon u Valensiji

Na osnovu sporazuma o kreditnoj mobilnosti sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet “Mediteran” Podgorica raspisuje konkurs za učešće u “Međunarodnoj nedjelji” koju organizuje konzorcijum Intercon iz Valensije u akademskoj 2023-24 godini.

Oglašeni broj mobilnosti je 2 mjesta, a stipendije su podijeljene po sledećem sistemu:

  • 1 mjesto za administraciju;
  • 1 mjesto za nastavničko osoblje;

Period trajanja mobilnosti: 20 – 24. maj 2024.godine / 1 sedmica (5 dana + 2 dana za put)

Dokumenta potrebna za prijavu:

Potrebnu dokumentaciju u originalu dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i elektronski na iro@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 11. April u 14h.

NAPOMENA: tražena dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku.

Za dodatno, molimo vas da se interesujete putem mejla na: iro@unimediteran.net

Kategorija vijesti ,