Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta “Mediteran” Podgorica dio UNESCO projekta

Dekanka Fakulteta vizuelnih umjetnosti mr Marija Džoganović je u srijedu 29. maja 2024 godine u Evropskoj kući, potpisala Memorandum o saradnji sa NVO Kulturni centar Homer na uvodnoj konferenciji projekta “Muzej za sve – put ka pristupačnijim muzejima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini” organizovanoj povodom najave zajedničkih aktivnosti na projektu, čiji su partneri, pored Kulturnog centra Homer, i JU Biblioteka za slijepe Crne Gore i Udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva.

Pored nabrojanih, u projektu učestvuju odabrani muzeji iz Crne Gore i BiH (Prirodnjački muzej Crne Gore, Zavičajni muzej Pljevlja, Polimski muzej Berane, Narodni muzej Crne Gore i Muzeji i galerije Podgorice, Historijski muzej BiH u Sarajevu, Umjetnička galerija BiH u Sarajevu, Muzej Hercegovine iz Trebinja i Muzej grada Mostara), kao i jedna visokoškolska ustanova, Fakultet vizuelnih umjetnosti, Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Projekat „Muzej za sve – Put ka pristupačnijim muzejima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini“ će trajati 18 mjeseci, a podržao ga je UNESCO u okviru zajedničkog projekta „CC4WBs – Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan“
https://www.portalanalitika.me/clanak/predstavljen-projekat-muzeji-za-sve-put-ka-pristupacnijim-muzejima-u-crnoj-gori-i-bosni-i-hercegovini

Čestitamo!

Kategorija vijesti , ,