Poljska nacionalna agencija za visoko obrazovanje u posjeti Univerzitetu “Mediteran” Podgorica

U ponedjeljak, 22. aprila Univerzitet “Mediteran” Podgorica posjetio je direktor Poljske nacionalne agencije za visoko obrazovanje dr Dawid Kostecki sa saradnicima: dr Magdalenom Kachnowicz, direktorkom odjeljenja za studentske programe, Milenom Bodych-Biernacka, direktorkom odjeljenja za institucionalne programe i gdinom Marekom Bogusz, iz Službe za odnose s javnošću. Delegacija NAWA je održala prezentaciju programa dostupnih crnogorskim studentima, a događaj je otvorio prof. dr Nenad Vuković, emeritus, slavista i dugogodišnji profesor u Poljskoj.

Studentima Univerziteta “Mediteran” predstavljeni su programi koje nudi NAWA, uključujući i CEEPUS, koji omogućavaju studiranje ili nastavak studiranja na poljskim univerzitetima, takođe i boravke kraćeg trajanja, kao i seriju mogućnosti razmjene akademskog kadra i doktoranada i magistranada. Predstavljen je i profil Studyfinder, study.gov.pl/studyfinder na kojem su izlistani poljski univerziteti, državni i privatni, ali i programi koji se nude na engleskom jeziku, akreditovani od Ministarstva nauke Poljske. Diplome stečene na pomenutim univerzitetima su validne u svim evropskim državama. Predstavljen je i Facebook profil Study in Poland – Ready, Study, Go Poland, kao i Instagram Ready_study_go_poland, profile koji pružaju sve relevantne informacije o životu, obrazovanju i boravku u Poljskoj. – https://nawa.gov.pl/en/nawa

Nakon prezentacije programa, NAWA delegacija se na odvojenom sastanku sastala sa predstavnicima Univerziteta “Mediteran” Podgorica, da konkretnije porazgovara o sledećim koracima. Delegaciju Univerziteta “Mediteran” Podgorica činili su: prof. dr Silvana Đurašević, dekanka Fakulteta za turizam, prof. dr Olena Lilova, dekanka Fakulteta za strane jezike, mr Dragica Anđelić, ekspertkinja za procjenu kvaliteta, mr Nataša Kraljević šefica kancelarije za međunarodnu saradnju, prorektor Univerziteta, prof. dr Darko Lacmanović, prof. dr Nenad Vuković, emeritus, kao i rektor Univerziteta Mediteran Podgorica, prof. dr Savo Marković.

Kategorija vijesti ,