Osnaživanje saradnje između Univerziteta “Mediteran” Podgorica i Ambasade Narodne Republike Kine u Crnoj Gori

U utorak, 23. januara, održan je sastanak profesora dr Sava Markovića, rektora Univerziteta “Mediteran” Podgorica sa Nj.E. Fan Kun-om, Ambasadorom Narodne Republike Kine u Crnoj Gori. Sastanak je organizovan u prostorijama Kineske ambasade u Podgorici, a pored rektora Markovića, sastanku je prisustvovala i mr Nataša Kraljević, šefica Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta “Mediteran” Podgorica

Sastanak je služio za upoznavanje profesora Markovića i Nj.E. Fan Kun-a, ali i za jačanje ranije uspostavljene saradnje Univerziteta “Mediteran” i Ambasade Narodne Republike Kine u Crnoj Gori. Tokom sastanka govorilo se o osnaživanju direktnih veza sa univerzitetima u Kini, omogućavanju razmjene studenata i profesora i organizovanju serije gostujućih predavanja, kao i asistenciji koju Ambasada Narodne Republike Kine u Crnoj Gori može da ponudi u tome procesu. Fokusirajući se na sektore kao što su digitalna ekonomija, turizam, infrastruktura i obnovljivi izvori energije, Nj.E. Fan Kun je sa profesorom Markovićem podijelio posljednja kineska dostignuća u pomenutim oblastima, navodeći važnost upoznavanja studenata Univerziteta “Mediteran” Podgorica sa mogućnostima koje nudi savremena kineska privreda, a koje mogu pomoći privrednom i ukupnom razvoju Crne Gore.

Univerzitet “Mediteran” Podgorica u skladu sa programom horizontalne saradnje sa diplomatskim predstavništvima u Crnoj Gori, intenzivno radi na ojačavanju obrazovnih i kulturnih veza sa univerzitetima i institucijama širom svijeta, sve u cilju stvaranja boljih mogućnosti prvenstveno za studente, ali i za ukupnu zajednicu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Kategorija vijesti ,