Univerzitet Valjadolid (Španija) objavio poziv za Erasmus+ program razmjene za doktorande Univerziteta „Mediteran“ Podgorica za akademsku 2023-24.godinu

Više informacija, o uslovima i načinu apliciranja možete pronaći na linku:  https://uvamobplus2.uva.es/publico/download/6/en/Convocatoria_IN_PhD_2324_ENreport.pdf

Informacije o dostupnim predmetima možete pronaći na linku:  https://uvamobplus2.uva.es/publico/courses

Važno: selekcija aplikacija nije bazirana na nominacijama, već se zainteresovani  kandidati prijavljuju direktno na sajt UVA: https://uvamobplus2.uva.es/publico/apply

Krajnji rok za prijave je 15. septembar. Aplikacije prijavljene posle navedenog roka, neće biti razmatrane.

Dodatne informacije o programu možete dobiti putem mejla: ka171.erasmusplus@uva.es

Kategorija vijesti ,