Istraživačica sa Univerziteta “Mediteran” Podgorica na jednomjesečnom programu stažiranja “Visiting Researchers Program 2023” u Azerbejdžanu

Magistrandkinja pravnih nauka i pripravnica na Univerzitetu “Mediteran” Podgorica, Mima Čvorović, boravila je u periodu od 08 jula do 08. avgusta u Centru za analizu i međunarodne odnose – AIR, u Bakuu, u okviru programa stažiranja koji obezbjeđuje AIR u saradnji sa Agencijom za međunarodni razvoj u Vladi Azerbejdžana (AIDA). Stipendija je dodijeljena koleginici Čvorović u maju ove godine, uz podršku Ambasade Azerbejdžana u Crnoj Gori.

Tema istraživanja  “Etničko čišćenje na južnom Kavkazu u XX vijeku: masakri i masovne deportacije /Ethnic cleansing in the South Caucasus throughout the 20th century: massacres and mass deportations of Azerbaijanis” je Mimi Čvorović omogućila da tokom boravka u Bakuu posjeti lokacije Šuša i Fuzuli smještene na teritoriji Nagorno-Karabah na kojima se vodio jedan od posljednjih ratova između Jermenije I Azerbejdžana u oktobru i novembru 2020.godine.  Nakon rata u kojem je Azerbejdžan pripoio veći dio teritorije Nagorno-Karabaha,  zvanični Baku se okrenuo izgradnji i povezivanju ove regije sa ostatkom azerbejdžanske teritorije.

“Visiting Researchers Program 2023” – istraživačka stipendija, dodijeljena Mimi Ćvorović, je jedina stipendija Vlade Azerbejdžana dodijeljena u Crnoj Gori, u posljednje dvije godine.

Čestitamo!

Kategorija vijesti ,