Održan okrugli sto na temu „Privredni rast Crne Gore“, posthumno posvećen prof. dr Milenku Popoviću

Institut za socio-ekonomske analize (ISEA), u saradnji sa Univerzitetom Mediteran, organizovao je 6. juna 2023. godineokrugli sto na temu „Privredni rast Crne Gore“. Događaj je posthumno bio posvećen istaknutom profesoru i naučniku prof. dr Milenku Popoviću, koji je tokom svog bogatog naučnog i profesorskog iskustva najviše istraživao temu privrednog rasta i dao značajan doprinos kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

U uvodnom dijelu su o biografiji i ličnosti profesora Popovićagovorili njegovi bliski saradnici i prijatelji, sa institucija iorganizacija na kojima je radio. Tako su se prisutnima obratili rektor Univerziteta Mediteran prof. dr Savo Marković, izvršna direktorica ISEA-e doc. dr Mirjana Čizmović, prof. dr Milan Popović, prof. dr Vesna Karadžić sa Ekonomskog fakulteta i dekan Fakulteta za državne i evropske studije prof. dr Đorđije Blažić. Svi su oni bili saglasni da je prof. Popović bio vanserijski intelektualac i jedan od najvećih ekonomista Crne Gore i šire, a ujedno i veliki čovjek i prijatelj, spreman da svakome da dobar ekonomski i životni savjet i pruži potrebnu podršku.

Na okruglom stolu su na temu privrednog rasta Crne Gore govorili ekonomski stručnjaci i prijatelji profesora Popovića, kako iz Crne Gore, tako i šire, i to: prof. dr Božo Drašković, naučni saradnik u penziji, Institut ekonomskih nauka – Beograd; dr Željko Bogetić, glavni ekonomista, Svjetska banka – Vašington; prof. dr Saša Popović, rukovodilac katedre za finansije i računovodstvo, Ekonomski fakultet – Podgorica; dr Zarija Pejović, prodekan za nastavu, Fakultet za ekonomiju i biznis – Podgorica. Oni su tokom svojih izlaganja dali osvrt na dosadašnji privredni rast Crne Gore i na njegove perspektive u narednom periodu. Profesor Drašković je podsjetio na odnos ekologije i ekonomije, koji je istraživao i profesor Popović, i na značaj prirodnih resursa za privredni rast. On je posebno naglasio važnost hidro-elektrana i poručio da je potrebno nastaviti istraživanja u toj oblasti. Dr Bogetić je naveo da brojni faktori utiču na privredni rast nekezemlje, ali je istakao značaj institucija, koje moraju da budu zasnovane na povjerenju i da pokreću reforme, koje će biti usmjerene na privredni rast. Profesor Popović se u svom izlaganju fokusirao na zelenu, ali i na «plavu» ekonomiju, podsjećajući na resurs mora koji Crna Gora ima. On je posebno naglasio značaj cirkularne ekonomije, koja podrazumijeva racionalno korišćenje resursa. Dr Pejović je akcentovao pitanje obrazovanja, kojim se intenzivno bavio profesor Popović, a koje je jedan od važnijih faktora privrednog rasta. On je naveo da je veoma značajno da obrazovanje prati potrebe institucija i ukupne ekonomije.

S obzirom na to da je Milenko Popović veliki dio svoje karijere posvetio profesuri i radu sa studentima, u susret ovom događaju raspisan je konkurs za izbor najboljeg studentskog eseja na temu „Privredni rast Crne Gore – analiza i perspektive“. Na okruglom stolu su predstavljeni i nagrađeni najbolji radovi na ovu temu. Prvo mjesto osvojio je Nikola Vojinović, sa Fakulteta za državne i evropske studije; drugo mjesto Stevan Đurić, sa Ekonomskog fakulteta – Univerzitet Crne Gore, a treće mjesto Aleksandra Popović, sa Fakultetaza ekonomiju i biznis – Univerzitet Mediteran. Zahvalnice i nagrade su dobile i Sandra Nikaj (Fakultet za ekonomiju i biznis – Univerzitet Mediteran) i Ajla Ibrahimović (Ekonomski fakultet – Univerzitet Crne Gore).

Organizatori su najavili da će ovaj događaj postati tradicionalan i da će se svake godine organizovati okrugli sto na neku od tema kojima se bavio prof. dr Milenko Popović.

Kategorija vijesti ,