“Mentalno zdravlje” predavanje Mine Gazivode, specijalistkinja kliničke psihologije

U četvrtak 18. 06 u 11h u sali 102, Univerziteta “Mediteran” Podgorica psihološkinja Mina Gazivoda, spec. medicinske psihologije govoriće na temu mentalnog zdravlja, o simptomima ali i o faktorima koji mogu da dovedu do problema sa mentalnim zdravljem.

Mina Gazivoda je specijalizirala kliničku psihologiju na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Ima preko 10 godina iskustva kako u individualnom tako i u grupnom psihoterapijskom radu sa djecom i odraslima.Savjetnica je u terapijskom pravcu Transakciona analiza, a od 2016. godine zaposlena je na Psihijatrijskoj klinici, Kliničkog centra Crne Gore.

Gostovanje gđe Gazivode organizuje Fakultet za ekonomiju i biznis Univerziteta “Mediteran” Podgorica

Kategorija vijesti ,