Dekanka Fakulteta za ekonomiju i biznis, Univerzitet “Mediteran” Podgorica učesnica foruma organizovanog na Univerzitetu Bari (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) u Italiji

Na forumu “Upravljanje rizikom u ribolovnim područjima: praćenje, sprovođenje i valorizacija morskih resursa” koji će se održati u četvrtak, 16. marta 2023. u Bariju, u sklopu aktivnosti kapitalizacije projekta ADRINET – Jadranska mreža za morski ekosistem, a u organizaciji Univerziteta u Bariju, učestvovaće prof. dr Marija Janković, dekanka Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta “Mediteran” Podgorica, i govoriće na temu “Sektor plave ekonomije u Crnoj Gori”.

Dr Janković će u svom izlaganju napraviti presjek stanja plave ekonomije u zemlji i upoznati prisutne sa uslovima i potencijalima koji vladaju u ovom sektoru u Crnoj Gori.
Organizovani događaj ima za cilj promociju metodologije, razvijene u okviru prethodno sprovedenog prekogranične saradnje Italije, Albanije i Crne Gore, kao i uključenja novih partnera i saradnika u daljem istraživanju koja se odnose na pitanja plave ekonomije.

Opširnije možete pronaći na linku

Kategorija vijesti , ,