Održano predavanje “Demifistifying Artificial Intelligence, Machine Learning, and Data Science”

Prof. dr Saed Sayad održao je  predavanje “Demifistifying Artificial Intelligence, Machine Learning, and Data Science” na Fakultetu za informacione tehnologije.

Kroz interaktivno predavanje studenti su se upoznali sa osnovama vještačke inteligencije, mašinskog učenja i nauke o podacima.

Profesor Sayad je vanredni profesor na Univerzitetu Rutger u Nju Džerziju, osnivač Bioade (www.bioada.com), platforme za otkrivanje biomarkera i kreator tzv. Real Time Machine Learning-a. Autor je mnogih stručnih radova.

Kategorija vijesti ,