Delegacija Univerziteta “Mediteran” Podgorica boravila u posjeti Akademiji Mazowiecka u gradu Plock u Poljskoj

Nastavno i administrativno osoblje Univerziteta “Mediteran” Podgorica u sastavu: mr Danka Stijepović saradnica u nastavi, Fakultet za ekonomiju i biznis, lektor Milena Dragutinović, saradnica u nastavi, Fakultet za strane jezike, dr Ivana Vukčević saradnica u nastavi, Pravni fakultet, mr Ivana Nikolić, VD generalnog sekretara Univerziteta “Mediteran” Podgorica i Ivana Mijatović pravna služba Univerziteta, boravile su u studijskoj posjeti Akademiji Mazowiecka u Poljskoj u okviru Erasmus + programa.

U nizu zvaničnih sastanaka sa Dekanom Fakulteta drustvenih nauka – Pawelom Kaczmarczyk , dekanicom Fakulteta zahumanističke i IT nauke – Agnieszka Rumianowska ikordinatorom Erasmus + programa Bogdanom Guzinskim analizirali su dosadašnju saradnju i razgovarali o unapređenju buduće saradnje izmedju ove dvije institucije. Nastavno osoblje je takodje održalo predavanja studentima osnovnih i master studija, upoznalo studente sa organizacijom i metodom rada Fakulteta u okviru Univerziteta “Mediteran” Podgorica, dok je administrativno osoblje imalo priliku da se upozna sa organizacijom rada Akademije.

Na Univerzitetu Mediteran trenutno boravi troje studenata sa Akademije Mazowiecka.

Kategorija vijesti ,