PREDAVANJE PROF. DR SAED SAYAD-A NA UNIVERZITETU “MEDITERAN” PODGORICA

Fakultet informacionih tehnologija, Univerziteta “Mediteran” Podgorica najavljuje predavanje prof. dr Saed Sayad-a, na temu “Demistifikacija vještačke inteligencije, mašinskog učenja i nauke o podacima” , u srijedu, 15. marta, u 10č.

Dr Sayad je jedan od osnivača i glavni naučnik za podatke, kanadske platforme “Bioada”, vanredni profesor i ko-predsjedavajući MSDS programa (magistarskog programa nauke o podacima) na Univerzitetu Rutgers u SAD-u i vanredni profesor inženjerstva na Univerzitetu u Torontu, Kanada. Dobitnik je zlatne medalje za najbolju platformu za programsko oglašavanje AI http://bit.ly/1C9WRgW i autor popularne online knjige iz nauke o podacima www.saedsayad.com Takođe radi kao vši konsultant za nauku o podacima više od 20 godina, širom svijeta.

Po riječima prof. dr Sayad-a “AL-vještačka inteligencija, ML – mašinsko učenje i nauka o podacima su međusobno povezana polja koja pokreću inovacije i napredak u širokom spektru industrija. Koristeći snagu podataka i algoritama mašinskog učenja, organizacije mogu steći uvid, donijeti bolje odluke i stvoriti inteligentne sisteme koji mogu automatizovati zadatke i povećati ljudske sposobnosti. Na ovom seminaru će se ući u fascinantan svijet AI, ML i nauke o podacima. Istražiće se nijanse i razlike između ovih polja, istovremeno naglašavajući njihove zajedničke karakteristike, a do kraja predavanja, imaće se sveobuhvatno razumijevanje osnovnog koncepta i primjene ovih tehnologija koje se brzo razvijaju”.

Predavanje profesora dr Sayad-a će se održati na engleskom jeziku.
Dobro došli!

Kategorija vijesti ,