Polaganje ispita za TURISTIČKOG VODIČA/KINJE

Fakultet za turizam “Montenegro Tourism School “Univerziteta “Mediteran” Podgorica organizuje polaganje ispita za sticanje stručne kvalifikacije – TURISTIČKI VODIČ/KINJA.

VRIJEME: Polaganje ispita realizovaće se u danima vikenda, 18. i 19. februara 2023. godine.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA/KINJA: Deset (10) dana, počev od 01.02., a zaključno sa 10.02.2023. godine, u terminu od 09:00 do 15:00 časova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. Prijava (obrazac se popunjava na licu mjesta);
  2. Dokaz o stečenoj kvalifikaciji obrazovanja (minimum diploma završene srednje škole)
  3. Sertifikat o poznavanju stranog jezika – za koji se traži licenca (nivo B2);
  4. Kopija lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta;
  5. Uplatnica.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

Prijavljivanje će se vršiti predajom potrebne dokumentacije Pravnoj službi Univerziteta u naznačenom terminu, od 09:00 do 15:00 časova.

CIJENA POLAGANJA ISPITA: 44,00 eura.

ŽIRO RAČUN ZA UPLATE: 510-101683-56, CKB.

NAPOMENA: Za polaganje se mogu prijaviti i strani državljani, pod uslovom da dostave potvrdu o boravištu, kao i potvrdu o poznavanju crnogorskog jezika.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem e-mailova: ivana.nikolic@unimediteran.net i ivana.mijatovic@unimediteran.net, kao i pozivom na brojeve telefona: 020 409 230 i 020 409 231.

Kategorija vijesti ,