Tribina “Podrška borbi protiv nasilja nad ženama”

Pozivaju se studenti, akademsko osoblje i ostali zaposleni Univerziteta “Mediteran” da, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji Univerzitet tradicionalno obilježava, prisustvuju

TRIBINI

“Podrška borbi protiv nasilja nad ženama”

koja će se organizovati u petak, 25. novembra 2022. u 10h, u amfiteatru 102.

Na Tribini će govoriti: prof. dr. Savo Marković, prof. dr Vesna Ratković i doc. dr Milena Kavarić.

Kategorija vijesti ,