PREDSTAVNICI BROKERSKE KUĆE “LIMIT PRIME” ODRŽALI PREDAVANJE STUDENTIMA FEB-A

Predstavnici brokerske kuce “Limit Prime” odrzali su predavanje studentima Fakulteta za ekonomiju i biznis, a na temu investiranja u berzansku aktivu. Studentima su predstavili finansijske pokazatelje i faktore kretanja aktive (valute, nafte i hartija od vrijednosti). Takođe predavanje je tangiralo rizike, kao i mogućnost zarade na berzi. Studenti su nakon predavanja u interaktivnoj diskusiji postavljali pitanja.

Kategorija vijesti ,