UNIVERZITET “MEDITERAN” PODGORICA NA ERASMUS+ KONTAKT SEMINARU U TIRANI

Prof. dr Olena Lilova, dekanka Fakulteta za strane jezike, prof. dr Tamara Jovović, prodekanka Fakulteta za strane jezike, mr Nataša Kraljević, rukovoditeljka službe za međunarodnu saradnju i saradnica u nastavi FVU & FEB i Petar Krivokapić, savjetnik u službi za međunarodnu saradnju, boravili su u 22 i 23. novembra u Tirani, na dvodnevnom Erasmus +kontakt seminaru u organizaciji ministarstva vanjskih poslova Francuske i Evropske unije.

U cilju upoznavanja francuskih institucija visokog obrazovanja sa univerzitetima iz Crne Gore, BIH i Albanije, dvodnevni seminar je služio za prezentaciju budućih programa, ali i za upoznavanje predstavnika univerziteta iz pomenutih zemalja. Kako je kontakt seminar bio fokusiran na saradnju zemalja Zapadnog Balkana i Republike Francuske, pored predstavnika francuske Erasmus + kancelarije i francuskog diplomatskog kora, kontakt seminar je okupio i predstavnike više od dvadeset francuskih institucija visokog obrazovanja.

Delegacije Univerziteta “Mediteran” Podgorica je sa uostalim učesnicima seminara, takođe prisustvovala i svečanom prijemu u Ambasadi Francuske u Tirani.

Kategorija vijesti ,