Institucionalna posjeta predstavnica Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori

Institucionalna posjeta predstavnica Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, direktorke Vanje Drljević i Rine Muhaj Univerzitetu “Mediteran” Podgorica organizovana je u  petak 30.septembra u prostorijama univerziteta i imala je za cilj da predstavi projekte koji su sprovedeni kroz Erasmus + program u prethodnom periodu.

Posjeta je okupila koordinatore Erasmus+ projekata, prof. dr Mariju Janković, dekanku Fakulteta za ekonomiju i biznis, prof. dr Olenu Lilovu, dekanku Fakulteta za strane jezike i prof. dr Tamaru Jovović prodekanku Fakulteta za strane jezike, koje su predstavile rezultate  i iskustva sprovedenih projekata, kao i onih koji su u toku, te obavijestile predstavnike kancelarije o novim projektima u okviru pomenutog programa.

Predstavnice Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori su ispred Univerziteta “Mediteran” Podgorica primili prof. dr Rade Jovović, prorektor za međunarodnu saradnju i Petar Krivokapić, savjetnik.

Kategorija vijesti