Univerzitet “Mediteran” Podgorica učesnik na sajmu u Veroni

Jedan od najznačajnijih sajmova kamena, opreme, savremenih tehnologija koje se koriste za vađenje i obradu kamena, 27th Marmomac Verona Fiere održan je 27-30 septembra u Veroni https://www.marmomac.com/en/marmomac-en/

Za potrebe Erasmus+ BKstone projekta, u kome su učestvovali univerziteti iz 15 zemalja Evrope, angažovan je štand, gdje su zainteresovanim kompanijama iz industrije kamena prezentirani njegovi rezultati. Među izlagačima bile su i zemlje iz okruženja, kao Hrvatska, Srbija i Albanija, a predstavnik iz Crne Gore bila je kompanija Maljat Stone iz Nikšića, koja je inače bila dio uzorka u projektu istraživanja u Crnoj Gori, koji je radio Univerzitet “Mediteran” Podgorica.

Kako u Crnoj Gori postoje značajna nalazišta kamena a preduzeća za njihovo vađenje i obradu su mala, velika pomoć kompanijama u nastupu na ino tržištima bio je zajednički štand na ovakvim manifestacijama. Moguća opcija okupljanja preduzeća bila bi kroz Odbor građevinstva Privredne komore, ali dogovori i pregovori tek predstoje.

Ispred Univerziteta “Mediteran” Podgorica učestvovale su dekanka Fakulteta informacionih tehnologija dr Maja Delibašić i dekanka Fakulteta za turizam, dr Silvana Đurašević.

Kategorija vijesti ,