Vanredni “oktobarski” rok

Na zahtjev Studentskog parlamenta, a Odlukom Senata, na svim organizacionim jedinicama Univerziteta ,,Mediteran“ Podgorica, organizovaće se vanredni dodatni popravni ispitni oktobarski rok (u daljem tekstu: vanredni rok) za sve studente prve, druge i treće godine osnovnih studija, kao i za studente specijalističkih, master i doktorskih studija, u periodu od 03.10.2022.godine do 07.10.2022. godine.

U vanrednom ispitnom roku studenti mogu polagati jedan ispit, ako im taj ispit predstavllja uslov za upis naredne studijske godine, pod uslovom da su pratili nastavu iz predmeta čije se polaganje zahtijeva.

Vanredni ispitni rok ujedno je i ,,apsolventski“ ispitni rok.

Prijava ispita za vanredni ispitni rok vršiće se 29. i 30. septembra 2022. godine.

Raspored polaganja ispita u vanrednom roku biće blagovremeno istaknut na web sajtu svake od organizacionih jedinica, kao i na oglasnoj tabli.

Studenti su u obavezi da uplate iznos od 50,00 eura za ispit, saglasno Odluci Upravnog odbora br. R-437-16 od 10.03.2016. godine.

Kategorija vijesti