Javni poziv za umjetnike u okviru projekta 3C

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje javni poziv za odabir umjetnika, autora i kreativaca u različitim kulturnim i kreativnim oblastima koji će učestvovati u rezidencijalnim radionicama u Kreativnom habu u Kotoru sa ciljem kreiranja i produkcije različitih proizvoda u oblasti kulturnih i kreativnih industrija, kao i djela iz oblasti savremene umjetnosti.

Javni poziv se realizuje u okviru projekta „Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulturnih i kreativnih industrija – 3C“ koji se sprovodi u okviru Interreg IPA Prekograničnog programa saradnje Italija-Albanija-Crna Gora. Cilj projekta je pospješivanje saradnje između aktera iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija u projektnom području kroz uspostavljanje inovativnih centara sa rezidencijalnim umjetničkim programima i zajedničkim prekograničnim mrežama saradnje. Osnovni rezultati projekta su regionalni program mobilnosti, otvoreni multifunkcionalni kulturni i kreativni centri u Crnoj Gori, Italiji i Albaniji i uspostavljanje prekogranične mreže kulturnih preduzetnika.

Rok za dostavljanje aplikacija je 5. april 2022. godine, a tekst poziva i informacije o načinu prijave možete pronaći na linku.

Kategorija vijesti , ,