PORTAL “KOMBINAT“ PREDSTAVIO SVOJ RAD NA FAKULTETU VIZUELNIH UMJETNOSTI

Članovi redakcije portala ,,Kombinat” – Milica Jovićević, Aleksandar Novović, Stefan Đukić i Damjan Spasojević su na poziv mr Nataše Kraljević, saradnice u nastavi i savjetnice za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta ,,Mediteran”, Podgorica, održali dva predavanja na Fakultetu vizuelnih umjetnosti ovog Univerziteta.

Prezentacije su održane pred studentima druge i treće godine, u okviru predmeta Menadžment u kulturi i Preduzetništvo u kulturi i izrada projekata.

Tom prilikom oni su, u okviru teme Upješne priče u kulturi i medijima, predstavili svoj portal, dosadašnji rad, Kombinatov koncept ,,Mediji kao pokret”, kao i misiju medijske angažovanosti u pravcu kreiranja novog medijskog i javnog narativa.

Mr Nataša Kraljević, saradnica u nastavi na predmetima Menadžment u kulturi, Preduzetništvo i Odnosi s javnošću Fakulteta vizuelnih umjetnosti, pokrenula je niz gostujućih predavanja kroz koje će se studenti, pored akademskog izučavanja ovih oblasti upoznati i sa praktičnim dostignućima.

S tim u vezi, studenti su mogli da se upoznaju i sa formatom ,,Kombinata”, kao inovativnim konceptom, koji se karakteriše autentičnim vizuelnim identitetom na medijskom nebu. Vizualnost kojoj na Kombinatu posvjećujemo pažnju, jedan je do pokazatelja kako se vještine vizuelnih umjetnosti mogu integrisati u rad medija i u sistem medijske industrije. Na prezentaciji portala i rada redakcije, predavači su se potrudili da podcrtaju razliku između novinarstva i medijske industrije – kakva je danas u prvom planu, preprekama sa kojima se suočavaju mladi mediji, ali i izazovima održivosti medijskih formi.

,,Danas, medijska industrija, kao takva, otvara mnoge mogućnosti integracije različitih vještina, te kreativnih industrija i/ili vizuelnih umjetnosti u medijsku industriju”, što je, ujedno, bio i jedan od zaključaka do kojeg su, zajednički, došli studenti druge i treće godine FVU-a i članovi redakcije. ,,Kombinat-a”.

Kategorija vijesti ,