Međunarodni skup “Kreativnost i inovacije u produkciji dramskih umetnosti, medija i kulture: vizije i vrednosti za budućnost”

Savjetnica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta “Mediteran” i Saradnica u nastavi na Fakultetu vizuelnih umjetnosti mr Nataša Kraljević učestvovaće na međunarodnom skupu “Kreativnost i inovacije u produkciji dramskih umetnosti, medija i kulture: vizije i vrednosti za budućnost” Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu 17-19 novembra. Svoje istraživanje Kulturna diplomatija posmatrana kroz prizmu malih zemalja Nataša će izlagati na engleskom jeziku.

Međunarodni skup se organizuje povodom 60 godina od osnivanja  Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture.  Program Konferencije će biti realizovan u onlajn formatu, a osmišljen je kao interdisciplinarna platforma za diskusiju o inovacijama, trendovima i problemima i praktičnim izazovima i rješenjima u menadžmentu u kulturi i kulturnoj politici, pozorišnoj produkciji i medijskoj produkciji. Okupiće vodeće stručnjake, istraživače i univerzitetske radnike kako bi razmijenili iskustva i rezultate istraživanja o savremenim aspektima produkcije i menadžmenta dramskih umjetnosti, medija i kulture.

Knjigu rezimea učesnika, program konferencije i link za praćenje možete naći ovdje.

Takođe, detaljnije informacije o konferenciji možete naći na linku.

Kategorija vijesti