SRIJEDOM U 6: Stenlijeva dilema: Interakcija kao alat za storytelling u video igrama

FVU – Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta “Mediteran” u Podgorici ima zadovoljstvo da vas pozove na novi diskurzivni događaj koji će se održati u redovnom terminu – srijedom od 18 sati – u prostoriji projekcione sale fakulteta. Tim povodom umjetnik Davor Golubović govoriće o razlikama u pristupu narativu u video igrama u odnosu na druge medije i upoznati nas sa načinima korišćenja interakcije, kao alata specifičnog za video igre. Davor Golubović je svršeni student specijalističkih studija FVU koji se trenutno bavi izradom magistarskog rada na temu smrti u video igrama. Diskurzivni događaji srijedom od 18 sati u projekcionoj sali Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta “Mediteran” u Podgorici nastali su inicijativom nastavnog osoblja ovog fakulteta, sa ciljem predstavljanja relevantnih i društveno angažovanih tema, ideja i projekata. Zamišljeni u formatu manje formalnih verbalnih prezentacija, projekcija audio i video materijala, kao i pratećih razgovora sa publikom, događaji su namijenjeni kako osoblju tako i ukupnoj studentskoj zajednici Univerziteta “Mediteran” i to u cilju njihovog dopunskog, vannastavnog upoznavanja sa aktuelnim kulturnim pojavama i trendovima umjetničkog izraza koji pružaju (ili mogu pružiti) nove ili drugačije odgovore na društvene izazove sa kojima se svi danas suočavamo.

Detaljnije informacije o događaju možete pogledati ovdje.

Kategorija vijesti ,