Posjeta ambasadora NR Kine Univerzitetu Mediteran

Predstavnici delegacija su istakli da je ostvarena veoma uspješna saradnja između Univerziteta Mediteran i Ningbo Dahongying Univerziteta iz Kine i da se proces akademske razmjene studenata i nastavnog osoblja između te dvije visokoobrazovne institucije već realizuje. Dogovoreno je da se u narednom periodu intenzivno radi na organizaciji dvije značajne regionalne konferencije iz oblasti biznisa i turizma, a planirano je i da dio studenata Univerziteta Mediteran stiče praktična znanja i vještine u kineskim kompanijama koje imaju predstavništva u Crnoj Gori.  Na sastanku je takođe dogovoreno da se naredne studijske godine, uz podršku Kineske ambasade i Drušva prijateljstva NR Kine i Crne Gore osnuje Centar za azijske studije u okviru Univerziteta Mediteran.


Kategorija vijesti