ERASMUS+ KONKURS ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM IZ ANKARE (TURSKA)

Za mobilnost se mogu prijaviti studenti II i III godine osnovnih i studenti postdiplomskih studija iz oblasti:

 • marketinga
 • poslovnog engleskog jezika
 • informacionih tehnologija
 • finansijskog menadžmenta
 • grafičkog dizajna

Nivo studija – osnovne i postdiplomske studije

Trajanje mobilnosti – 5 mjeseci (ljetnji semestar 2016/2017.)

Potrebna dokumentacija za prijavu:

osnovne studije

 • prijavni formular (preuzeti ovdje)
 • CV u Europass formatu (preuzeti ovdje)
 • sertifikat o znanju Engleskog jezika – TOEFL/IELTS ili drugi priznati sertifikat o znanju jezika (formular preuzeti ovdje)
 • uvjerenje o položenim ispitima
 • pismo o namjerama (motivaciono pismo)
 • kopija pasoša
 • potvrda o studiranju
 • pismo preporuka
 • potvrda o prijavi na konkurs (Home University Confirmation Letter – preuzeti ovdje)
 • druga dokumenta (diplome, serifikati i sl.)

posdiplomske studije

 • prijavni formular (preuzeti ovdje)
 • CV u Europass formatu (preuzeti ovdje)
 • sertifikat o znanju Engleskog jezika – TOEFL/IELTS ili drugi priznati sertifikat o znanju jezika (formular preuzeti ovdje)
 • uvjerenje o položenim ispitima
 • pismo preporuke
 • predlog istraživanja
 • kopija pasoša
 • potvrda o studiranju
 • potvrda o prijavi na konkurs (preuzeti ovdje)

VAŽNE NAPOMENE

 • Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku.
 • Kandidati koji nemaju međunarodno priznati sertifikat o znaju jezika tipa TOEFL ili IALTS, mogu se testirati na Fakultetu za strane jezike. 
 • Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi.
 • Kandidati koji su u programu Erasmus Mundus imali stipendiju za mobilnost u trajanju od godinu dana (dva semestra) NE MOGU učestvovati u ERASMUS+ programu za mobilnost studenata.
 • Kandidati sa postidplomskih studija mogu aplicirati za stipendije ali samo u svrhe učenja (pohađanja naste i polaganja ispita), ali ne i u svrhe istraživanja i rada na magistarskoj tezi.

Više informacija o METU možete naći na http://ico.metu.edu.tr/ i u dokument u prilogu.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA (ul. Vaka Đurovića bb, REKTORAT, II sprat, kancelarija br. 6)

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 14. DECEMBAR 2016. godine u 16h

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila erasmus@unimediteran.net

Kategorija vijesti ,