AKCIJA 1 – ERASMUS MUNDUS ZAJEDNIČKI PROGRAMI

Ova akcija ima za cilj uspostavljanje saradnje između ustanova visokog obrazovanja i akademskog osoblja u Evropi i trećim zemljama u cilju stvaranja polova izvrsnosti i obezbjeđivanja visoko obučenih ljudskih resursa. Sastoji se od dvije pod-akcije:

  • Akcija 1A – Erasmus Mundus Master kursevi (EMMCs) i
  • Akcija 1B – Erasmus Mundus zajednički doktorati (EMJDs)

Cilj pod-akcija je da podrže postiplomske programe  izvandrednog kvaliteta, zajednički razvijene od strane konzorcijuma Evropskih i, gdje je relevantno, Univerziteta iz trećih zemalja i da mogu doprinijeti povećanju zapaženosti i privlačnosti sektora visokog obrazovanja u Evropi. Ovakvi zajednički programi moraju uključiti mobilnost između univerziteta u konzorcijima i voditi dodjeljivanju priznatih zajedničkih, dvostranih ili višestranih dipoma/stepena.

Kategorija vijesti