AKCIJA 2 – ERASMUS MUNDUS PARTNERSTVA

Cilj ove akcije je uspostavljanje strukturne saradnje između ustanova visokog obrazovanja iz Evrope i trećih zemalja kroz promociju mobilnosti na svim nivoima studija za studente (dodiplomce i master), doktorske kandidate, istraživače, profesore i administrativno osoblje (svi regioni i geografski lotovi ne mogu biti uključeni u sve vrste tokova mobilnosti).

Akcija 2 obezbjeđuje:

  • Podršku za uspostavljanje partnerske saradnje između evropskih utanova visokog obrazovanja i ustanova visokog obrazovanja iz ciljnih trećih zemalja/teritorija s ciljem organizovanja i sprovođenja strukturnih pojedinačnih aranžmana mobilnosti između partnera iz Evrope trećih zemalja/teritorija.
  • Stipendije različite dužine – u zavisnosti od prioriteta definisanih za odnosne treće zemlje i teritorije, nivoa studija ili posebno dogovorenih aranžmana u okviru partnerstva – za pojedince iz Evrope i trećih zemalja/teritorija (studente, naučnike, istraživače, stručnjake).

Akcija 2 – Erasmus Mundus Partnerstva je podijeljena u dva stranda:

  • Erasmus Mundus Akcija 2 — STRAND 1 — Partnerstva sa zemljama pokrivenim ENPI, DCI, EDF i IPA instrumentima (nekadašnji prozor za spoljnu saradnju)
  • Erasmus Mundus Akcija 2 — STRAND 2 — Partnerstva sa zemljama i teritorijama koje pokriva Instrument za industrijalizovane zemlje (ICI).

Aktuelni EM2 projekti u kojima je Univerzitet „Mediteran“ :

Kategorija vijesti