Predavanje “Primjena e-učenja – iskustva sa Univerziteta Westminister (Velika Britanija)”

Predavač je prof. dr Ljerka Beus Dukić sa Univerziteta Westminister, koja boravi na Fakultetu za informacione tehnologije u okviru programa mobinosti EUROWEB.

Predavanje će se održati u srijedu, 22. aprila u 18h

Lokacija: Rektorat Univerzitet Mediteran Podgorica, Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona)

Kategorija vijesti