KONKURS ZA DEBATNO TAKMIČENJE

KONKURS ZA DEBATNO TAKMIČENJE

pod nazivom

Ovaj dom smatra da je snaga argumenata jedina validna

Teme o kojima će se debatovati tiču se evropske i evroatlantske integracije Crne Gore.

Cilj takmičenja jeste podstaći studente (ali i javnost) na kritičko promišljanje, koje znači analizu, vrednovanje i prosuđivanje, i time učiniti njihovo poznavanje aktuelnih procesa evropskih i evroatlantskih integracija kvalitetnijim.

Ono što ovo takmičenje izdvaja od ostalih jeste što će takmičari imati priliku da se prije početka debatnog turnira, kroz više sesija upoznaju kako sa pravilima debatovanja od strane iskusnih predavača iz ove oblasti, tako i sa procesima evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore, i to, kako od onih koji podržavaju integracije i upravljaju ovim procesima, tako i od onih koji smatraju drugačije, odnosno imaju drugačiji stav.

U svrhu objektivnosti tokom samog takmičenja i izbjegavanja bilo kakve „jednostranosti“, učesnici neće unaprijed znati svoje pozicije (strane) prilikom debatovanja, što će od njih tražiti da prilikom pripreme jednako pripremaju stavove i ZA i PROTIV (odnosno da kritički promišljaju u odnosnu na predmetnu materiju), bez obzira na njihova uvjerenja u odnosu na konkretnu rezoluciju (temu) debate, kao i da nastupe nezavisno da li se njihova uvjerenja podudaraju sa onim što zastupaju ili ne (teme će se određivati slučajnim izborom, a vrijeme pripreme za konkretan slučaj biće 30 minuta).

Debate će se odvijati po tzv. Britanskom parlamentarnom modelu “2 na 2” (AP format). Detaljnije o ovom formatu u priloženom dokumentu Pravila debatovanja.pdf

Timove mogu sačinjavati studenti svih fakulteta i univerziteta u Crnoj Gori, pri čemu dva člana jednog debatnog tima mogu biti sa različitih univerziteta.

Ukupan broj timova ograničen je na 32, a prijavljivanje se vrši po sistemu prve prijave.

Tri prvoplasirana tima biće nagrađena studijskom posjetom Briselu.

U svrhu prijavljivanja potrebno je, najkasnije do ponedeljka, 27. aprila 2015. godine, u 13:00 h, popuniti Prijavni formular i poslati na e-mail adresu retorika@fdes.me, uz skenirane potvrde o studiranju oba člana tima (izdate na datum iz tekućeg semestra) ili predati lično, radnim danima u periodu od 10 do 15 h, na Fakultetu za državne i evropske studije (Vaka Đurovića bb, sjeverna tribina gradskog stadiona – I sprat).

Paralelno sa prijavama takmičara, moguće je u predviđenom roku prijaviti se i za ulogu sudija na takmičenju, za što je potrebno popuniti Prijavni formular i poslati na adresu retorika@fdes.me.

Kategorija vijesti