Predavanje dgin-a Bernard Cobaj predstavnik ambasade SAD u Podgorici

prisustvuju prezentaciji o mogućnostima i procedurama za dobijanje američke vize, programima saradnje namijenjene studentima i slično, koju će održati gdin Bernard Cobaj, predstavnik ambasade SAD u Podgorici.

Kategorija vijesti