Drzavne stipendije Litvanije za akademsku 2014/2015. godinu

 

Stipendije nisu namijenjene za pune studije, tako da se ne može steći neko akademsko zvanje, ili diploma, tokom perioda koji stipendija pokriva. Studije se moraju realizovati u periodu od septembra 2014. do juna/jula 2015. godine. Jesenji semestar u litvanskim institucijama visokog obrazovanja obično traje od septembra do januara, a proljećni semestar od februara do juna.

DIO 1 – USLOVI ZA KANDIDOVANJE

 1. Kandidat mora da bude student (ne na završnoj godini), predavač, ili istraživač sa neke istraživače institucije, ili institucije visokog obrazovanja Austrije, Belgije (Flandrija), Bjelorusije, Bugarske, Grčke, Gruzije, Indije, Islanda, Jermenije, Kazahstana,Moldavije, Mongolije, Rumunije, Rusije, Srbije, Slovenije, Ukrajine, SAD, Uzbekistana, Ujedinjenog Kraljevstva,Ukrajine, Filipina, Finske, Hrvatske, Crne Gore, Španije, Švedske:
 2. Kandidati za stipendiju za litvanske (baltičke) studije moraju da imaju pismo o prihvatanju koje je izdala istraživačka institucija/ institucija visokog obrazovanja iz Litvanije.
 3. Od kandidata koji apliciraju za stipendiju za litvanske (baltičke) studije se zahtijeva da sakupe 30 ECTS za jedan semestar u relevantnoj oblasti, a moraju ispuniti i druge zahtjeve za litvanske (baltičke) studije.
 4. Litvanske državne stipendije se ne mogu spojiti sa drugim grantovima, ili stipendijama.

Dio 2 – FINANSIJSKI USLOV

 • Prihvaćeni studenti za oblast litvanskih (baltičkih) studija), za 1. Ciklus (Bachelor), 2. Ciklus (Master) i 3. Ciklus (PhD) dobiće mjesečnu stipendiju od 1.950 Lt (približno 565 EUR);
 • Istraživači i predavači koji budu prihvaćeni na litvanske (baltičke) studije primiće mjesečnu stipendiju od 3.250 Lt (približno 941 EUR).

VAŽNO: Stipendija je namijenjena za pokrivanje troškova samog korisnika. Dodatni iznosi za partnere koji ih prate, ili porodicu, neće se odobravati.

 1. Troškove školarine za studije pokriće Republika Litvanija. Maksimalni iznos školarine biće utvrdjen na osnovu normativnih troškova koje odobri ministar obrazovanja i nauke Republike Litvanije.
 2. Bilo koje druge troškove, poput članarine u studentskoj uniji, članstva u biblioteci, i sl., mora da plati sam dobitnik stipendije.
 3. Putne troškove i troškove smještaja pokriće sam dobitnik stipendije.

Dio 3. LITVANSKE (BALTIČKE) STUDIJE

Litvanski jezik pripada indoevropskoj porodici jezika. To je jedan od preostala dva živa baltička jezika, sa brojnim arhaizmima, najbolje očuvanim starim sistemom zvukova i jednim brojem morfoloških posebnosti. Tečajevi litvanskog jezika, koje  organizuju istraživačke i institucije visokog obrazovanja u Litvaniji, namijenjeni su svim kandidatima zainteresovanim za litvansku, ili baltičku morfologiju, indoevropsku lingvistiku, litvansku književnost, litvansku istoriju, kulturu, etnografiju, ili folklor.
Programski zahtjevi za litvanske (baltičke) studije
Od kandidata za stipendiju za litvanske (baltičke) studije zahtijeva se da projektuju svoj studijski program koji mora uključiti predmete iz dvije sljedeće studijske grupe:

 1. Prva grupa – filologija. Studijske oblasti koje se mogu birati iz ove grupe su: baltička filologija, litvanska filologija, lingvistika, književnost.
 2. Druga grupa – istorija, filozofija, teologija i kultura. Studijske oblasti koje se mogu birati iz ove grupe su: litvanska istorija, etnologija i folklor, kulturologija.

Od kandidata za litvanske (baltičke) studije se zahtijeva da sakupe 30 ECTS za jedan semestar. Ukupni broj kredita iz obije studijske grupe ne bi smio da bude manji od 22,5 ECTS, za jedan semestar. Preostalih 7,5 ECTS studijskog programa treba birati iz drugih studijskih oblasti, po sopstvenom izboru.
Spisak litvanskih institucija visokog obrazovanja na kojima se mogu realizovati litvanske(baltičke) studije:

 • Vilnius University
 • Lithuanian University of Educational Sciences
 • Vytautas Magnus University
 • Klaipeda University
 • Sianliai University

Dio 4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Spisak dokumenata koje treba podnijeti (navedenim redoslijedom). Mole se kandidati da ne stavljaju svaki pojedinačni dokument u plastične košuljice ili fascikle:

 • Odštampan i potpisan online Prijavni formular koji se može naći na web sajtu http://paraiskos.smpf.lt/registration/#topas
 • Zvanično pismo kandidatove institucije visokog obrazovanja, ili istraživačke institucije, koje dokazuje status studenta, predavača, ili istraživača.

NAPOMENA: Za studente ovo pismo mora sadržati informaciju o kandidatovom sadašnjem studijskom ciklusu (1, 2, ili 3. ciklus), godina studija i očekivani datum diplomiranja.

 1. Prijepis akademskih ocjena sa posljednja 2 semestra koji je izdala kandidatova sadašnja institucija visokog obrazovanja, ili istraživačka institucija
 2. Ovjerena kopija dobijene diplome/diploma/ visokog obrazovanja
 3. Dva pisma preporuke od matične institucije visokog obrazovanja, ili istraživačke institucije (napisane tokom posljednjih šest mjeseci)
 4. Zvanično pismo o prihvatanju koje je izdala institucija visokog obrazovanja, ili istraživačka institucija – domaćina u Litvaniji (ovo se ne odnosi na kandidate koji apliciraju za ljetnje tečajeve litvanskog jezika i kulture).

NAPOMENA:

 • Za kandidate za stipendiju za litvanske (baltičke) studije – ovo pismo mora sadržati informaciju o odabranim predmetima i broju kredita za svaki predmet.
 • U pismu o prihvatanju mora biti navedena dužina trajanja i datumi planiranih studija.
 1. Detaljan program planiranih studija
 2. Kopija uvjerenja o nivou znanja engleskog, ili litvanskog jezika (ili nekog drugog jezika koji institucija – domaćin prihvata).

NAPOMENA: Prihvataju se uvjerenja o znanju engleskog jezika, poput TOEFL, IELTS, CPE, ili druga opšte priznata uvjerenja o položenim ispitima engleskog jezika.
Ukoliko kandidat nema neku od tih potvrda, prihvata se i pismo koje je potpisao kandidatov profesor engleskog, ili litvanskog jezika , koji ga je pratio tokom studija.
Kopija važećeg identifikacionog dokumenta.

Dokumenta moraju da budu:

 1. Izdata na na engleskom ili litvanskom jeziku, ili prevedena od sudskog tumača za jedan od ova dva jezika.
 2. Podnijeta u vidu dva identična seta (jedan set u originalu, i jedna kopija). Svaki set mora biti stavljen u plastičnu košuljicu ili kovertu.
 3. Otkucana i odštampana (rukom napisana dokumenta neće se razmatrati).

Sve kopije originalnih dokumenata (uključujući i skenirana dokumenta) moraju biti ovjerene od institucije koja ih je izdala, ili od javnog notara.
Odštampani aplikacioni formulari, sa dodatnom dokumentacijom, moraju biti poslati običnom poštom.
Dokumenta koja su podnijeta online, poslata faksom, ili elektronskom poštom, neće biti prihvaćena. Nepotpuna, ili neblagovremena dokumentacija neće biti razmatrana.

Dio 5. VAŽNI DATUMI

1. april 2014. godine – krajnji rok za podnošenje aplikacija online. Aplikacioni formular se može naći na http://paraiskos.smpf.lt/registration/#topas Sistem za online apliciranje biće zatvoren u 12.00 po vremenu u Centralnoj Evropi (GMT +1).

Aplikaciona dokumentacija mora biti poslata običnom ili preporučenom poštom, najkasnije do 1. aprila 2014. godine (prihvata se datum pošte), na sljedeću adresu:

Higher Education programmes Unit
Education Exchanges Support Foundation
Geležinio Vilko str. 12
LT-03163 Vilnius, Lithuania

Sve aplikacije za stipendije moraju stići do Fondacije za podršku razmjene studenata (Education Exchange Support Foundation), najkasnije do 25. aprila 2014. godine.
Aplikacije koje budu stigle nakon ovog datuma neće biti razmatrane.
Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendija, zasnovanu na preporukama Komiteta za medjunarodne studije, donosi ministar obrazovanja i nauke Republike Litvanije. Uspješni kandidati biće lično obaviješteni, putem elektronske pošte, najkasnije do:
1. jul 2014. godine – obavještavanje kandidata, elektronskom poštom o rezultatima za stipendije za litvanske (baltičke) studije.

Dio 6. DODATNE INFORMACIJE

Kako bi organizovali litvanske (baltičke) studije i dobili zvanično pismo o prihvatanju, kandidatima se savjetuje da direktno kontaktiraju međunarodnu službu odabrane litvanske institucije visokog obrazovanja. Spisak sa kontakt infrormacijama o litvanskim institucijama visokog obrazovanja i istraživačkim institucijama mogu se naći na http://www.smpf.lt/en/statescholarships

Kategorija vijesti