Crnogorski kvalifikacioni okvir

Zakon o crnogorskom kvalifikacionom okviru možete preuzeti OVDJE

Pravilnik o opisu nivoa i podnivoa kvalifikacija možete preuzeti OVDJE

Pravilnik o procedurama razvijanja kvalifikacija od šestog do osmog nivoa kvalifikacija možete preuzeti OVDJE

Zvaničnu prezentaciju možete preuzeti OVDJE.

 Izvještaj sa Međunarodne konferencije o okviru kvalifikacija kao sredstvu politike za cjeloživotno učenje možete preuzeti ovdje.

            Svu dokumentaciju sa konferencije možete preuzeti sa ovog linka.

 

autor plakata doc. mr Nikola Latković, prodekan za nastavu Fakulteta vizuelnih umjetnosti

Crnogorski kvalifikacioni okvir prezentiran je na Međunarodnoj konferenciji  pod nazivom” Kvalifikacioni okviri kao instrumenti javne politike za cjeloživotno učenje”  koja je održana u Varšavi   u periodu od 09. do 12. novembra 2012. godine. Na dvodnevnom skupu o nacionalnim okvirima  kvalifikacija kao instrumentima javne politike za doživotno učenje govorili su, između ostalog  ministar obrazovanja Poljske, ministar rada i socijalnog staranja Poljske , predstavnik Evropske komisije , predstavnik OECD-a i  drugi zvanicnici iz Poljske, EU  i regiona. Na ovonm skupu putem poster sesije predstavljeni su nacionalni okviri kvalifikacija Rumunije, Kazahstana, Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. CKO je predstavlila mr Dragica Anđelić, u svojstvu ključnog portparola za Crnogorski kvalifikacioni okvir.

Kategorija vijesti