Univerzitet „Mediteran“ Podgorica i Compendium of Cultural Policies and Trends organizuju Međunarodnu konferenciju o kulturnim politikama

Univerzitet „Mediteran“ Podgorica  & Compendium of Cultural Policies and Trends organizuju Međunarodnu konferenciju o kulturnim politikama

„Kulturne politike.  Kretanja. Perspektive.  / Cultural Policies. Developments. Perspectives“

26 – 27 septembar 2024

Podgorica

lokacija: JU Muzeji i galerije Podgorice

Glavni grad Podgorica i Sekretarijat za kulturu

 

U današnjem međusobno povezanom svijetu, kulturne politike igraju ključnu ulogu u  kretanjima u društvu i njihovom oblikovanju. Od podsticanja kreativnosti i očuvanja baštine do podrške socijalnoj uključenosti i ekonomskog  rasta, kulturne politike imaju dalekosežne implikacije na kvalitet jednog društava.

Razvoj je višestruki procesi koji uključuju različite aspekte ljudskog života, ekonomske, društvene, kulturne i ekološke dimenzije, govori u prilog tome da se ne radi  samo o ekonomskom  rastu, već i o poboljšanju kvaliteta života,  ovladavanju  vještinama i sposobnosti za stvaranje boljeg i ljepšeg života.

Kultura igra ključnu ulogu u razvoju i kretanjima društva,  jer oblikuje ljudske vrijednosti, uvjerenja, ponašanja i norme. Utiče na to kako pojedinci i društva doživljavaju razvoj, čemu daju prioritet i kako teže napretku. Kultura utiče na svaki segment života,  od načina na koji se organizuje ekonomija i privreda, do toga kako se strukturira društvo, te utiče na naše stavove prema inovacijama, obrazovanju, zdravlju i okruženju.  S tim u vezi,  svaka strategija održivog razvoja treba uzeti u obzir kulturu, poštujući različite kulturne perspektive i uključujući lokalne zajednice u razvojni proces.

Međunarodna konferencija  „Kulturne politike.  Kretanja. Perspektive.  / Cultural Policies. Developments. Perspectives“ ima za cilj da okupi  govornike, učesnike i eksperte, koji će podijeliti svoje uvide i iskustva o ovim važnim temama i  raspravom inicirati bolje  razumijevanje složenosti kulturnih politika i njihove uloge.  U tom kontekstu, konferencija će se sastojati od tri sesije koje će obuhvatiti različite  komponente kulturne politike i razvoja:

Sesija 1 (ISTRAŽITI & PODIJELITI)

Šta danas predstavlja razvoj? Istraživanje definicija i perspektiva

Prva sesija će služiti za detaljnije istraživanje samog značenja pojma „razvoja“ u današnjem društvu. Kroz različite pristupe, od filozofskih, umjetničkih, političkih, uzimajući u obzir istorijske i vremenske aspekte, ova sesija će iz različitih uglova omogućiti bollji uvid i saznanje o razvoju, u kontekstu  aktuelnih ali i istorijskih kretanja.

 

Sesija 2 (DIJELITI I UČITI)

Stubovi razvoja u kontekstu kulturnih politika

U kontekstu različitih perspektiva kulturnih politika,  sesija dva će početi upoznavanjem sa rezultatima ankete obavljene u okviru Compendium zajednice. Glavni dio sesije će se sastojati od razmatranja četiri osnovna stuba razvoja:

  • Ekonomski razvoj
  • Društveni razvoj
  • Ekološki razvoj
  • Politički razvoj

 kroz predstavljanje primjera evropske dobre prakse. U kombinaciji s fish bowl i formatom World Caféa, predviđeno je detaljinje obogaćivanje rasprave. Kao inspiracija za dalja pitanja i učenje jednih od drugih, uslijediće World Café Tables.

 

Sesija 3 (UČITI I RAZVIJATI)

Pogled naprijed! Kulturne politike kao pokretač razvoja društva

Posljednja sesija proširiće opseg – pogled naprijed i pogled izvan Europe – i raspravljati o perspektivama kulturnih politika kao pokretača razvoja unutar naših društava kao i unutar i izvan naših zajednica.

Međunarodna konferencija  „Kulturne politike.  Kretanja. Perspektive.  / Cultural Policies. Developments. Perspectives“ ima za cilj  da  stvori platformu za istraživače, kreatore politike i praktičare za istraživanje svih pomenutih, ali i drugih uglova posmatranja i stajališta i kreira konstruktivan dijalog.

Informacije o konferenciji na engleksom jeziku: https://www.culturalpolicies.net/2024/06/06/more-information-on-our-international-cultural-policy-conference-in-podgorica-montenegro/

Link za registraciju: https://www.culturalpolicies.net/2024/06/25/international-conference-public-registrations-now-open/

Kategorija vijesti ,