Dekanka Fakulteta za turizam prisustvovala sastanku NCP mreže klastera 2 u Talinu

Prof. dr Silvana Đurašević, dekanka Fakulteta za turizam, Univerziteta “Mediteran” Podgorica, u svojstvu NCP (kontakt osoba za Crnu Goru / National Contact Point) klastera 2, programa Horizon Europa, koje finansira Evropska unija, prisustvovala sastanku NCP mreže klastera 2, 12 i 13. juna u Talinu u Estoniji. Sastanak NCPa (kontakt osoba) iz zemalja EU kao i zemalja kandidata, periodično organizuje Net4Society a cilj ovogodišnjeg okupljanja je najava novih poziva za projekte u okviru 2024. konkursa Horizon Europa.

Tokom sastanka, predstavljeni su novi alati, nove metodologije i nove usluge koje pruža pomenuti program,a sastanak je takođe služio kao prilika za razmjenu iskustva sa nosiocima uspješnih Horizon projekata, među kojima su projekti Estonske akademije umjetnosti, Seaplan Harbor Muzeja i Univerziteta u Talinu.

Kategorija vijesti ,