STUDENTIMA FEB-A URUČENI SERTIFIKATI ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA U SKLOPU PROJEKTA DIGNEST

Studentima Fakulteta za Ekonomiju i biznis su uručeni sertifikati za učešće na programu i Proljećnoj školi DigNest-a, koji finansira Evropska unija kroz program Erasmus +. Cilj projekta je da podrži modernizaciju visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori i ojača njihovu saradnju sa privrednim sektorom. Primarni fokus projekta odnosi se na maksimiziranje koristi od digitalnih tehnologija u prioritetnim oblastima pametne specijalizacije – poljoprivrede i zdravstva, istovremeno omogućava da se diplomci, budući stručnjaci i radna snaga uspješno prilagode digitalnom dobu.

Kategorija vijesti ,