Predstavnica Fakulteta za strane jezike, Univerziteta „Mediteran“ Podgorica učestvovala na međunarodnom naučnom skupu u Italiji

Doc. dr Lejla Zejnilović učestvovala je na desetoj međunarodnoj konferenciji INPRA “The 10th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication” održanoj na Univerzitetu u Pizi, od 30. maja do 1. juna 2024. godine.

Zejnilovic je na pomenutom naučnom skupu, koji je okupio veliki broj eminentnih stručnjaka iz oblasti pragmatike, jezika i komunikacije, predstavila svoj rad pod nazivom: “Intertextuality and the blogosphere: an analysis of forms and functions of intertextuality in the human rights blogs”.

Zvanično osnovan 1343. godine, Univerzitet u Pizi jedan je od najstarijih i najpoznatijih u Italiji. Konferencijom INPRA 2024 kopredsjedavali su profesori sa Univerziteta u Pizi i Državnog univerziteta u Njujorku, Albani, SAD.

Više o konferenciji: https://inprapisa2024.com/programme/

Čestitamo!

Kategorija vijesti